SVMC Series Controller(TFT) + H6 Display + PAS Sensor + Bluetooth Adapter

SVMC72150(TFT) + UKC Display + Brake Levers&Throttle + Bluetooth Adapter

SVMC72150 V2 + Bluetooth Adapter + CT-22 Display